הבהרה משפטית ותנאי שימושהשימוש באתר peima.co.il מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן: 


מידע ותכנים

באתר peima.co.il מתפרסמים תכנים שונים הכוללים: תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. בנוסף, באתר קיימות אפליקציות נוספות (להלן: "פלטפורמות"), כמו לדוגמא הפורום, המאפשרות למשתמשים להעלות טקסטים/תכנים לאתר ע"פ התרשמותם וחוות דעתם הסובייקטיבית. אתר peima.co.il מעודד אותך וממליץ לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה.


אחריות

peima.co.il מכיל תכנים של בעלי האתר, ושל בעלי מקצוע נוספים. peima.co.il  אינו אחראי למידע או לנתונים או לדיוקים הכלולים בתוכן.

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או המלצה. מטרת התכנים המופיעים באתר להעביר מידע כפי שבעלי האתר מבינים אותו, והם מבטאים את דעתם, ואת גישתם המקצועית, שאיננה תמיד מקובלת על אחרים או על ממסד כלשהו. מטרת התכנים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את הידע וההבנה שלהם בלבד. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.


זכויות קנין רוחני

מלוא זכויות הקנין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ המופיע באתר, הינן של האתר.

אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מן האתר.


אחריות על תכנים

כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים בפורום .התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות בפורום יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא ישא בכל אחריות.

האתר שומר לעצמו את הזכות- אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.


באתר מתפרסמים נתונים שונים אודות פעילויות שונות. האתר לא אחראי על מידע זה, וממליץ לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי.


למשתמשים לא תהיה כל דרישה/טענה/תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמש.


תנאי שימוש נאותים

האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע/פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראלי.


סדירות שימוש

האתר אינו מתחייב כי השירותים השונים ו/או הקישורים/או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים כשלים בחומרה ו/או תוכנה.


מקום שיפוט ודין

מקום שיפוט והדין החל על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד.

054-6411686

©2019 by Peima. Proudly created with Wix.com

Ducks Over the Lake